gops logo 5.JPG

Informacje o programie "Rodzina 500+"

Od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W Gminie Tworóg zadanie to zostało powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tworogu. Szacuje się objęcie programem ok 600 dzieci do 18. r.ż.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście Ośrodku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.
We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu.  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
 

Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne – od   1 października do 30 września. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Wypłata świadczenia

Ośrodek ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 1 lipca 2016r. (np. 2 lipca 2016r.)  świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek (np. od lipca). Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Wnioski będzie można złożyć:

  1. pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. osobiście w GOPS – w godzinach pracy Ośrodka, gdy zajdzie potrzeba godziny przyjęć interesantów zostaną wydłużone;
  3. drogą elektroniczną ePUAP epuap.gov.pl
  4. drogą elektroniczną za pomocą portalu emp@tia  http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dostepne-wnioski
  5. drogą elektroniczną za pomocą portalu PUE ZUS http://pue.zus.pl/
  6. drogą elektroniczną za pomocą wskazanego banku (gdzie po zalogowaniu na konto właściciela, zostanie potwierdzona jego tożsamość i będzie mógł on wypełnić elektroniczny wniosek) - Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA,Bank Millenium SA,Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA ( Smart Bank ),ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB - Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA ,Credit Agricole Bank Polska SA.

Dokładne informacje na temat składania wniosków w formie elektronicznej można znaleźć w poniższym "Przewodniku po programie Rodzina 500+" na portalu obywatel.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie MPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Oficjalna strona poświęcona 500+: https://rodzina500plus.gov.pl/

Przewodnik po programie Rodzina 500+: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500

Wnioski (pdf):

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Powrót do strony głównej