gops logo 5.JPG

Pomoc osobom bezdomnym

 

1. Bezpłatna infolinia: 800 100 022

 

2. Pomoc noclegowa:

- Noclegownia Miejska, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 48, tel. 32 285 26 81, (pomoc w formie schronienia, posiłku, odzieży, pracy socjalnej)

- Zespół Mieszkań Chronionych, Tarnowskie Góry – Czarna Huta, ul. Grzybowa 211, tel. 32 285 27 25 (pomoc w formie schronienia, posiłku, odzieży, pracy socjalnej)

- Lublinieckie Centrum Pomocy Bliźniemu, Lubliniec – Kokotek, tel.: 34 356 51 90 (pomoc w formie schronienia, posiłku)

- Schronisko Św. Brata Alberta, Gliwice – Bojków, ul. Brata Alberta 63, tel. 32 232 94 61 (pomoc w formie schronienia, posiłku)

- Noclegownia św. Brata Alberta, Gliwice – Centrum (przy PKP), ul. Składowa 4, tel. 32 334 50 17 (pomoc w formie schronienia, posiłku)

 

3. Inne formy pomocy:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, tel. 32 285 74 14 (wew.35) (pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc finansowa) – czynne: poniedziałek – piątek, 730-1530

- Caritas przy Parafii Św. Antoniego w Tworogu, ul. Zamkowa 16 (pomoc w formie odzieży, paczek żywnościowych) - czynne: poniedziałek 1000-1100

 

Powrót do strony głównej