gops logo 5.JPG

Informacje o programie "Wszyscy razem"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu w partnerstwie z gminami Tarnowskie Góry, Kalety, Zbrosławice realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt „ Wszyscy Razem”.
Liderem Projektu jest powiat Tarnogórski


23.09.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu informuje o rozpoczętej w dniu 23.09.2015 rekrutacji do projektu pt „ Wszyscy Razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tarnogórskim. Rekrutacja trwa do 31.10.2015r. Ankieta rekrutacyjna dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16.

 Regulamin rekrutacji 

 


 

W 2016 roku w ramach projektu „Wszyscy Razem” wzięło udział 11 osób. Zrealizowano następujące zajęcia:
- Doradztwo psychologiczne
od 01 kwietnia do 21 kwietnia 2016r. 8 osób wzięło udział w warsztatach indywidualnych i grupowych z zakresu doradztwa psychologicznego;

- Indywidualny doradca
W okresie od maja do września 2016r, dwie osoby starsze i niesamodzielne zostały objęte wsparciem indywidualnego doradcy;

- Doradztwo prawne
od 10 maja do 25 maja 2016r. 8 osób wzięło udział w warsztatach indywidualnych
i grupowych z zakresu doradztwa prawnego;

- Warsztaty umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich
08 listopada do 18 listopada 2016r. 8 osób wzięło udział w warsztatach z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich;

- Program Aktywiazacja i Integracja
od 17 października do 16 grudnia cztery osoby realizują prace w ramach Programu Aktywiazacja i Integracja w ramach, którego podjęto następujące działania:

- Wizage i stylizacja
od 28 października do 30 października 8 osób weźmie udział w kursie wizage i stylizacja.

 

Powrót do strony głównej